Tài Khoản #15536 - Bảng ngọc : 72 - Rank K.Rank

#15536 - K.Rank

Acc game

Tướng: 26

Skin: 15

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

 

XEM ACC

160,000đ

MUA NGAY

#15442 - K.Rank

Acc game

Tướng: 24

Skin: 15

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

 

XEM ACC

160,000đ

MUA NGAY