Tài Khoản #15367 - Bảng ngọc : 60 - Rank K.Rank

#15367 - K.Rank

Acc game

Tướng: 27

Skin: 11

Ngọc: 60

Giảm giá: 0%

 

XEM ACC

71,905đ

MUA NGAY

#15329 - K.Rank

Acc game

Tướng: 26

Skin: 9

Ngọc: 66

Giảm giá: 0%

 

XEM ACC

71,905đ

MUA NGAY